top of page

ÚDRŽBA PRIEMYSELNÝCH IT

PRIEMYSELNÝ PC HARDWARE

Výmena a údržba priemyselného hardware

ZÁSAHY PRI PORUCHÁCH

Rýchle zásahy pri poruchách diskov, chladenia, zdrojov a iné.

REPAS PC

Repas starých priemyselných PC

Údržba IT: Services
bottom of page